Czytaj

rewitalizacja

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Torunia na lata 2007-2015 to dokument uchwalany przez Radę Miasta Torunia, zawierający szereg projektów infrastrukturalnych i społecznych, których realizacja ma prowadzić do odnowy tkanki społecznej i architektonicznej obszarów zdegradowanych tj. Starego Miasta oraz Bydgoskiego Przedmieścia. Wdrożenie programu ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców, skutkujących ich aktywizacją społeczno-gospodarczą, przywrócenie wyznaczonym do […]

Czytaj

inicjatywy młodzieżowe

W dniu 29 maja br., Prezydent Miasta Torunia podpisał porozumienie z nieformalną grupą młodzieży o nazwie „Toruńskie Anioły UNESCO”, na drodze którego udzielił grupie młodzieżowej przedstawicielstwa prawnego i wsparcia Gminy, przyjmując status Organizacji Wspierającej dla realizacji projektu, który powstał w ramach inicjatywy młodzieżowej pod nazwą : „Anioły UNESCO – Światowe Dziedzictwo Torunia”. W dniu 1 […]

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Czytaj

„Zielony Pomost”

W ramach realizacji projektu: opracowano projekt, przeprowadzono budowę i oznakowanie Tarasu Widokowego na Kępie Bazarowej wraz z sezonowym zapleczem w postaci małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, plac zabaw) oraz miejscem cumowniczych dla jednostek pływających; przeprowadzono budowę drewnianej platformy widokowej na Bulwarze Filadelfijskim na wysokości wylotu ulicy Mostowej jako elementu zagospodarowania tej przestrzeni […]

tafle
Czytaj

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ulicy Szerokiej i Królowej Jadwigi w Toruniu”

Projekt realizowany był w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji. Zadania zrealizowane w ramach niego obejmowały: wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni i chodników, wymianę systemu odwodnienia, zabezpieczenia ścian budynków przed integracją wody opadowej, wymianę oświetlenia ulicznego, zamontowanie na ulicy Królowej Jadwigi torów, które mają upamiętniać przebieg linii tramwajowej tym traktem, odnowienie konstrukcji zegara i zamontowania go w […]

piernikarka
Czytaj

Toruń – „Hanza nad Wisłą”

Projekt współfinansowany był z Programu Operacyjnego  Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2014,  Działanie 6.4, którego celem było stworzenie konkurencyjnych i innowacyjnych produktów turystycznych o charakterze unikatowym i ponadregionalnym, przy jednoczesnym zachowaniu chłonności terenów turystycznych i ich pojemności turystycznej. Wsparcie przewidziano dla projektów o największym znaczeniu, w szczególności takich, które przyczynią się do wzrostu atrakcyjności […]