fota4
Czytaj

Nowe oblicze podwórka

Pierwsze podwórko w zespole staromiejskim zostało wyremontowane przy udziale środków Miasta. W ramach programu „Moje Podwórko” swoje oblicze zmienił dziedziniec przy ul. Warszawskiej 2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Warszawskiej 2 w Toruniu w kwietniu br. złożyła wniosek o współfinansowanie w ramach gminnego programu „Moje Podwórko” remontu podwórka sąsiadującego z budynkiem mieszkaniowym. W oparciu o podpisane […]

aga_fota
Czytaj

Program Moje Podwórko

Podwórka na starówce będą miały szanse stać się urokliwymi miejscami służącymi integracji mieszkańców i rekreacji. Miasto przystępuje do realizacji pilotażowego programu „Moje podwórko”. Wnioski można składać do 30 kwietnia 2015 r. Kamienice zlokalizowane na terenie starówki wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO z roku na rok zyskują nowe oblicze dzięki remontom realizowanym […]

podmurna_darek
Czytaj

wizerunek obszaru TCM

koncepcja zagospodarowania Placu Podominikańskiego BTCM prowadziło prace zmierzające do kompleksowego zagospodarowania Placu Podominikańskiego. Wstępną koncepcję zagospodarowania placu uwzględniającą usytuowanie w tym miejscu makiety dotykowej Starego Miasta dla ociemniałych, przygotował artysta plastyk Jacek Nawrocki. Koncepcja została pozytywnie zaopiniowana zarówno przez Radę programową do spraw wdrażania Strategii rozwoju turystyki dla Torunia jak i Miejskiego Konserwatora Zabytków. I […]

CafeAtmosphera1
Czytaj

zasady funkcjonowania ogródków letnich

Również uchwała nr 270/03 Rady Miasta Torunia w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie miasta Torunia reguluje zasady prowadzenia handlu w ogródkach gastronomicznych. Zgodnie z §2 ust. 3 pkt 5 przez cały rok można prowadzić handel w ogródkach […]

mały
Czytaj

Konkurs „Modelowy szyld”

W trosce o przestrzeń publiczną zespołu staromiejskiego i Bydgoskiego Przedmieścia Biuro Toruńskiego Centrum Miasta wspólnie z Wydziałem Architektury i Budownictwa oraz Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków przygotowało konkurs „Modelowy Szyld”. Jest on jednym z 54 zadań zawartych w przyjętym Zarządzeniem Nr 53 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 11 marca 2015 r. „Programie działań społeczno-gospodarczych dla zespołu […]

stoisko
Czytaj

zasady handlu pamiątkami w obrębie Zespołu Staromiejskiego

Zasady handlu pamiątkami w obrębie Zespołu Staromiejskiego reguluje uchwała nr 270/03 Rady Miasta Torunia w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie miasta Torunia. §2 ust. 3 uchwały stanowi, iż handel pocztówkami i pamiątkami odbywa się przed sklepami, w […]

Czytaj

punkty małej gastronomii

Prezydent Miasta Torunia ogłasza konkurs na prowadzenie od 1 kwietnia do 31 października  2015 r. punktów małej gastronomii na terenie Zespołu Staromiejskiego. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert na prowadzenie punktu małej gastronomii na starówce. Wybór najlepszych ofert nastąpi zgodnie z Regulaminem konkursu. W naborze mogą brać udział przedsiębiorcy – osoby fizyczne i prawne, których […]