Czytaj

rewitalizacja

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Torunia na lata 2007-2015 to dokument uchwalany przez Radę Miasta Torunia, zawierający szereg projektów infrastrukturalnych i społecznych, których realizacja ma prowadzić do odnowy tkanki społecznej i architektonicznej obszarów zdegradowanych tj. Starego Miasta oraz Bydgoskiego Przedmieścia. Wdrożenie programu ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców, skutkujących ich aktywizacją społeczno-gospodarczą, przywrócenie wyznaczonym do […]

Czytaj

inicjatywy młodzieżowe

W dniu 29 maja br., Prezydent Miasta Torunia podpisał porozumienie z nieformalną grupą młodzieży o nazwie „Toruńskie Anioły UNESCO”, na drodze którego udzielił grupie młodzieżowej przedstawicielstwa prawnego i wsparcia Gminy, przyjmując status Organizacji Wspierającej dla realizacji projektu, który powstał w ramach inicjatywy młodzieżowej pod nazwą : „Anioły UNESCO – Światowe Dziedzictwo Torunia”. W dniu 1 […]

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Czytaj

„Zielony Pomost”

W ramach realizacji projektu: opracowano projekt, przeprowadzono budowę i oznakowanie Tarasu Widokowego na Kępie Bazarowej wraz z sezonowym zapleczem w postaci małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, plac zabaw) oraz miejscem cumowniczych dla jednostek pływających; przeprowadzono budowę drewnianej platformy widokowej na Bulwarze Filadelfijskim na wysokości wylotu ulicy Mostowej jako elementu zagospodarowania tej przestrzeni […]

tafle
Czytaj

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ulicy Szerokiej i Królowej Jadwigi w Toruniu”

Projekt realizowany był w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji. Zadania zrealizowane w ramach niego obejmowały: wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni i chodników, wymianę systemu odwodnienia, zabezpieczenia ścian budynków przed integracją wody opadowej, wymianę oświetlenia ulicznego, zamontowanie na ulicy Królowej Jadwigi torów, które mają upamiętniać przebieg linii tramwajowej tym traktem, odnowienie konstrukcji zegara i zamontowania go w […]

piernikarka
Czytaj

Toruń – „Hanza nad Wisłą”

Projekt współfinansowany był z Programu Operacyjnego  Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2014,  Działanie 6.4, którego celem było stworzenie konkurencyjnych i innowacyjnych produktów turystycznych o charakterze unikatowym i ponadregionalnym, przy jednoczesnym zachowaniu chłonności terenów turystycznych i ich pojemności turystycznej. Wsparcie przewidziano dla projektów o największym znaczeniu, w szczególności takich, które przyczynią się do wzrostu atrakcyjności […]

Czytaj

Konkurs dla organizacji pozarządowych

W otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w II półroczu 2015 roku w zakresie wspierania integracji i aktywizacji mieszkańców obszaru Toruńskiego Centrum Miasta mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. […]

Czytaj

wigilia dla mieszkańców Torunia

Od 2009 roku Biuro Toruńskiego Centrum Miasta organizuje wigilijne spotkanie Prezydenta Miasta z mieszkańcami Torunia. Odbywa się ono przy szopce bożonarodzeniowej na Rynku Nowomiejskim. Co roku na uczestników plenerowej wigilii czekają gorące pierogi, barszcz, kapusta z grzybami, świąteczne ciasta oraz drobne upominki dla najmłodszych. Atmosferę Świąt Bożego Narodzenia tworzy koncert kolęd oraz świąteczne atrakcje dla […]

Czytaj

działania na rzecz dzieci i młodzieży

warsztaty filmowe realizowane we współpracy z Klubem muzycznym NRD   W lipcu 2010 r. w Klubie Muzycznym NRD odbywały się 5-dniowe warsztaty filmowe, w których uczestniczyły autorki dwóch najlepszych scenariuszy filmów, których akcja toczy się na Starym Mieście w Toruniu. Konkurs na scenariusz filmowy, w którym nagrodą był udział w warsztatach filmowych oraz realizacja filmu […]

Czytaj

Święta ulic

Święta ulic to plenerowe imprezy mające na celu integrację mieszkańców staromiejskich ulic i kwartałów oraz działających w tej przestrzeni przedsiębiorców, stanowiące jednocześnie oryginalną i atrakcyjną propozycję dla turystów odwiedzających Toruń. W ich organizację zaangażowanych jest zwykle wiele osób i instytucji, artyści, lokalne media, a także organizacje i stowarzyszenia społeczne. Wszystkie święta wspiera organizacyjnie i finansowo […]