Czytaj

letnie animacje dla dzieci

letnie animacje dla dzieci na Rynku Nowomiejskim   Rokrocznie w ostatnią sobotę czerwca rozpoczyna się cykl letnich animacji dla dzieci. Co sobotę ok. godz. 10.30 na Rynku Nowomiejskim „wyrasta” zielona łąka, na której prowadzone są zabawy i konkursy dla najmłodszych. Imprezy są przygotowane z myślą o dzieciach w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym. Ich celem jest […]

Czytaj

„Toruń za pół ceny”

Ideą akcji „Toruń za pół ceny” jest ożywienie Starego Miasta i zintegrowanie społeczności lokalnej, w tym przede wszystkim przedsiębiorców prowadzących tu działalność gospodarczą. Obniżenie cen np. o 50% w restauracjach, klubach, hotelach, muzeach ma przyciągnąć na toruńską Starówkę turystów i zachęcić mieszkańców do wyjścia z domu i skorzystania z atrakcji, jakie na ten szczególny weekend […]

Czytaj

Toruń w Nowej Hanzie

W 1998 roku, podczas 19 Międzynarodowego Zjazdu Nowej Hanzy w Visby w Szwecji, Toruń stał się członkiem Związku Miast Nowej Hanzy. W ten sposób Toruń kontynuuje tradycje związane z przynależnością do tego największego i najważniejszego związku kupieckiego średniowiecznej Europy. Obecnie związek hanzeatycki zrzesza 240 miast, w tym 23 miasta polskie. W latach 2004-2006 Toruń pełnił […]

podmurna_darek
Czytaj

wizerunek obszaru TCM

koncepcja zagospodarowania Placu Podominikańskiego BTCM prowadziło prace zmierzające do kompleksowego zagospodarowania Placu Podominikańskiego. Wstępną koncepcję zagospodarowania placu uwzględniającą usytuowanie w tym miejscu makiety dotykowej Starego Miasta dla ociemniałych, przygotował artysta plastyk Jacek Nawrocki. Koncepcja została pozytywnie zaopiniowana zarówno przez Radę programową do spraw wdrażania Strategii rozwoju turystyki dla Torunia jak i Miejskiego Konserwatora Zabytków. I […]

CafeAtmosphera1
Czytaj

zasady funkcjonowania ogródków letnich

Również uchwała nr 270/03 Rady Miasta Torunia w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie miasta Torunia reguluje zasady prowadzenia handlu w ogródkach gastronomicznych. Zgodnie z §2 ust. 3 pkt 5 przez cały rok można prowadzić handel w ogródkach […]

mały
Czytaj

Konkurs „Modelowy szyld”

W trosce o przestrzeń publiczną zespołu staromiejskiego i Bydgoskiego Przedmieścia Biuro Toruńskiego Centrum Miasta wspólnie z Wydziałem Architektury i Budownictwa oraz Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków przygotowało konkurs „Modelowy Szyld”. Jest on jednym z 54 zadań zawartych w przyjętym Zarządzeniem Nr 53 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 11 marca 2015 r. „Programie działań społeczno-gospodarczych dla zespołu […]

stoisko
Czytaj

zasady handlu pamiątkami w obrębie Zespołu Staromiejskiego

Zasady handlu pamiątkami w obrębie Zespołu Staromiejskiego reguluje uchwała nr 270/03 Rady Miasta Torunia w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie miasta Torunia. §2 ust. 3 uchwały stanowi, iż handel pocztówkami i pamiątkami odbywa się przed sklepami, w […]

Czytaj

punkty małej gastronomii

Prezydent Miasta Torunia ogłasza konkurs na prowadzenie od 1 kwietnia do 31 października  2015 r. punktów małej gastronomii na terenie Zespołu Staromiejskiego. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert na prowadzenie punktu małej gastronomii na starówce. Wybór najlepszych ofert nastąpi zgodnie z Regulaminem konkursu. W naborze mogą brać udział przedsiębiorcy – osoby fizyczne i prawne, których […]

Czytaj

dwusezonowa organizacja ruchu na Starym Mieście

BTCM było również w porozumieniu z Toruńską Fundacją „Stare Miasto” wnioskodawcą wprowadzenia zmian w strefie płatnego parkowania. Na wniosek Biura Prezydent wyraził zgodę na eksperymentalne wprowadzenie dwusezonowości w parkowaniu na Starówce. W okresie od 1 listopada do 31 marca udostępnionych do ruchu i parkowania zostanie szereg  ulic, które w pozostałym okresie są zamknięte. Na ulicach […]

Czytaj

kampania czystości „Toruń jak sie patrzy”

BTCM było pomysłodawcą przeprowadzenia na terenie miasta Torunia dużej kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej porządku i czystości w przestrzeni publicznej. Kampania promowała pożądane działania w dwóch niezmiernie ważnych dla mieszkańców sprawach: sprzątania po czworonogach oraz problemu mnożących się nieczystości i szkód powodowanych przez gołębie. BTCM zaproponowało ogłoszenie konkursu na scenariusz, harmonogram i kosztorys kampanii edukacyjno-informacyjnej, która powinna […]