warszawska2
Czytaj

To podwórko zmieni oblicze

W piątek 12 czerwca podpisane zostało porozumienie pomiędzy Gminą Miasta Toruń a Wspólnotą Mieszkaniową ul. Warszawska 2 w Toruniu o przystąpieniu do realizacji wspólnego przedsięwzięcia w ramach programu „Moje Podwórko”. Program przyjęty Zarządzeniem Nr 334 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 29 października 2014 r. umożliwia wspólnotom mieszkaniowym zlokalizowanym na terenie zespołu staromiejskiego ubieganie się o […]

mały
Czytaj

Modelowy szyld – głosowanie

W trosce o przestrzeń publiczną zespołu staromiejskiego i Bydgoskiego Przedmieścia Miasto Toruń ogłosiło konkurs „Modelowy Szyld”. Konkurs ma na celu wskazać wzorcowe szyldy wpisujące się w przestrzeń miejską objętą ochroną konserwatorską i wyróżnienie tych, które powinny stanowić wzór do naśladowania. Jego przedmiotem jest wybór modelowej realizacji szyldu na budynku zlokalizowanym na terenie zespołu staromiejskiego oraz […]

plac_lato
Czytaj

Głośne czytanie w plenerach starówki

„Koszmarny Karolek”, „Zabójczy bąk”,  „Kiedy będę już dorosły” - w dniach 22 – 24 czerwca na placu Podominikańskim w Toruniu głośne czytanie dla dzieci. „Głośne czytanie” to działanie skierowane do dzieci i młodzieży szkół podstawowych. Oczywiście inne grupy wiekowe też są mile widziane – mówi Maja Nakonowska, p.o. dyrektora Biura Toruńskiego Centrum Miasta. Akcję na […]