Złoty Śledź dla Chełmna

IV Turniej Toczenia Beczek ze Śledziami za nami! Był to główny i zarazem najbardziej widowiskowy punkt programu VII Święta Ulicy Szerokiej i Królowej Jadwigi, które odbyło się w sobotę 29 sierpnia br. Do udziału w tej wyjątkowej konkurencji, nawiązującej do przyznanego Toruniowi w roku 1537 przez króla Zygmunta Starego przywileju składu śledzi i soli, zaproszono […]