Społeczna rada dla starówki

Prezydent Miasta Torunia powołał członków Rady Społecznej ds. rozwoju społeczno-gospodarczego zespołu staromiejskiego. Rada Społeczna jest zespołem o charakterze konsultacyjno-doradczym przy Prezydencie Miasta Torunia. Podstawowym zadaniem Rady jest proponowanie działań mających na celu zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy zespołu staromiejskiego  w Toruniu. Zgodnie z Regulaminem Rady Społecznej w jej skład weszło 15 osób.  Prezydent Miasta Torunia […]