Konkurs na handel pamiątkami

Prezydent Miasta Torunia ogłosił nabór ofert na prowadzenie od 1 kwietnia do 31 października 2016 r. handlu pamiątkami oraz innymi artykułami promującymi Toruń przy ulicach: Żeglarskiej, Różanej, Mostowej oraz przy Rynku Nowomiejskim w Toruniu, ze straganów wg projektu zatwierdzonego przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu. Celem naboru jest wyłonienie najlepszych ofert na prowadzenie ww. handlu […]