Rada Społeczna ukonstytuowana

W dniu 7 grudnia 2015 roku odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Społecznej ds. rozwoju społeczno-gospodarczego zespołu staromiejskiego w Toruniu. Podczas spotkania Prezydent Miasta Torunia wręczył akty powołania 15 członkom Rady Społecznej, którzy zostali powołani Zarządzeniem Nr 363 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 4 listopada 2015 roku. Na Przewodniczącego Rady Prezydent Miasta Torunia powołał Pana Adam […]