Punkty małej gastronomii

Prezydent Miasta Torunia ogłosił konkurs na prowadzenie od 1 kwietnia do 31 października 2016 roku punktów małej gastronomii na terenie zespołu staromiejskiego w Toruniu w lokalizacjach wskazanych w Zarządzeniu  nr 394 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 9 grudnia 2015 roku. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert na prowadzenie punktu małej gastronomii na terenie zespołu staromiejskiego […]