Moja Starówk@

Na portalu Facebook powstała Moja Starówk@ – grupa społecznościowa dla zainteresowanych sprawami centrum Torunia. - Chcielibyśmy zmienić optykę widzenia toruńskiej starówki, położyć większy nacisk na działania integrujące jej mieszkańców, a także integrujące starówkę z innymi osiedlami – mówi zastępca prezydenta Torunia Andrzej Rakowicz. – Jeśli mieszkańcy polubią starówkę i będą się z nią identyfikować, będą […]