CzarnyTulipan2

Modelowy szyld wybrany

Pub Czarny Tulipan, Klub Muzyczny Lizard King i Restauracja Pueblo to zwycięzcy organizowanego przez miasto konkursu „Modelowy Szyld”. Konkurs jest jednym z działań mających na celu zachowanie ładu przestrzennego w Toruniu.

- Dbałość o wizerunek szyldu i firmy to zarazem dbałość o wizerunek miasta. Konkurs miał na celu wskazać wzorcowe szyldy wpisujące się w przestrzeń miejską objętą ochroną konserwatorską i wyróżnienie tych, które powinny stanowić wzór do naśladowania – mówi zastępca prezydenta Torunia Andrzej Rakowicz.

„Modelowy Szyld” jest jednym z 54 zadań zawartych w „Programie działań społeczno-gospodarczych dla zespołu staromiejskiego w Toruniu”. Konkurs był skierowany do wszystkich przedsiębiorców prowadzących jakąkolwiek działalność gospodarczą, usługową itp. na terenie zespołu staromiejskiego oraz Bydgoskiego Przedmieścia z wyłączeniem jednostek i instytucji miejskich. Został ogłoszony 11 maja br. Miał charakter otwarty – III etapowy. Udział był bezpłatny.

Propozycje do miana modelowego szyldu w I etapie mogli zgłaszać właściciele szyldów, właściciele nieruchomości, na której są usytuowane szyldy, mieszkańcy Torunia, turyści. Jedna osoba mogła wskazać kilka szyldów. Termin nadsyłania zgłoszeń upływał 25 maja br.

W I etapie do Biura Toruńskiego Centrum Miasta wpłynęło 39 zgłoszeń: 31 z zespołu staromiejskiego i 8 z Bydgoskiego Przedmieścia. Ich oceny w oparciu o ustalone kryteria takie jak czytelność przekazu, estetyka szyldu, estetyka wkomponowania w elewację, przestrzeń oraz oryginalność i pomysłowość dokonała Komisja Konkursowa w składzie:

1)      Andrzej Rakowicz, Zastępca Prezydenta Miasta Torunia – Przewodniczący Komisji;

2)      Maja Nakonowska, p.o. Dyrektora Biura Toruńskiego Centrum Miasta -Wiceprzewodniczący Komisji;

3)      Izabela Boczar-Jagusz, Wydział Architektury i Budownictwa – członek Komisji;

4)      Magdalena Olszta-Bloch, Radna Miasta Torunia – członek Komisji;

5)      Sławomir Szczerbiński, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków – członek Komisji;

6)      Joanna Walecka, Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Toruń – członek Komisji.

- Do kolejnego etapu, którym było głosowanie otwarte za pośrednictwem internetu oraz kart do głosowania dostępnych w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta, komisja desygnowała 26 szyldów. Spośród nich ostatecznie głosowaniu poddane zostały 24 szyldy, których właściciele wyrazili zgodę na udział w tym etapie konkursu – mówi Maja Nakonowska, p.o. dyrektora BTCM.

W głosowaniu trwającym od 8 do 22 czerwca 2015 r. największą liczbę głosów uzyskał szyld pubu Czarny Tulipan z ulicy Sienkiewicza 15 (115 głosów). Kolejne dwa miejsca zajęły Klub Muzyczny Lizard King z ulicy Kopernika 3 (110 głosów) i Restauracja Pueblo z ulicy Mostowej 7 (97 głosów).

CzarnyTulipan2

- Jestem mile zaskoczona. Nasz lokal odwiedza wielu artystów i studentów sztuk pięknych. Nasz szyld powstał 20 lat temu, stworzyła go studentka sztuk pięknych. Jest wzorowany na malarstwie francuskim, głownie na Tulusie Lutrecu, który tworzył plakatowe linoryty. Szyld doskonale wpisuje się w klimat całej dzielnicy – mówi Arleta Wronkowska z „Czarnego Tulipana”.

 

LizardKing1

- Nasz szyld wzbudza dużą ciekawość. Jest oryginalny, ale nie zaburza starówkowego ładu. Cieszę się, że został doceniony i dziękuję tym, którzy na niego głosowali – dodaje Magdalena Rozalska, menagerka Klubu Muzycznego „Lizard King”.

 

Pueblo3

- Szyld naszego lokalu ma już 16 lat, ale widać, że ciągle się podoba. Wyróżnienie dedykuję Toruniowi i jego mieszkańcom, gdyż to dla nich jesteśmy – kwituje Tomasz Nowicki, menager restauracji „Pueblo”.

Dalsza punktacja: Alliance Francaise ul. Kopernika 20 – 76 głosów; Bar Parter ul. Panny Marii 13 – 90 głosów;Biuro Pośrednictwa GP People ul. Mickiewicza 83a – 9 głosów; Cafe Atmosphera ul. Panny Marii 3 – 37 głosów; Cech Rzemiosł Różnych ul. Św. Katarzyny 9 – 45 głosów; Central Coffee Perks ul. Strumykowa 2 – 23 głosy; Cukiernia Sowa Rynek Staromiejski 4 – 59 głosów; Czarny Tulipan ul. Sienkiewicza 15 – 115 głosów; Galeria Kowalstwo Schmidt Andrzej ul. Kopernika 13 – 17 głosów; Galeria na Bydgoskim ul. Bydgoska 66/1A – 75 głosów; Hotel Czarna Róża ul. Rabiańska 11 – 48 głosów; Hotel Gotyk ul. Piekary 20 – 44 głosy; Hotel Retman ul. Rabiańska 15 – 16 głosów; Klub Muzyczny Lizard King ul. Kopernika 3 – 110 głosów; Klub Przewodnika PTTK ul. Ducha Św. 7/9 – 89 głosów; Naleśnikarnia Manekin ul. Wysoka 5 – 39 głosów; Notariusz ul. Żeglarska 18 – 10 głosów; Pizzeria Piccolo ul. Prosta 20 – 10 głosów; Restauracja Pod Modrym Fartuchem Rynek Nowomiejski 21 – 26 głosów; Restauracja Prosto z Morza Rynek Staromiejski 10 – 2 głosy; Restauracja Prowansja ul. Szewska 15 – 25 głosów; Restauracja Pueblo ul. Mostowa 7 – 97 głosów; Sklep Żabka ul. Szczytna 14 – 41 głosów;  Spod Lady ul. Strumykowa 1 – 24 głosy. Łącznie oddano 1127 głosów.

Zwycięzca otrzymał plakietę z certyfikatem Modelowego szyldu a zdobywcy II i III miejsca plakiety z wyróżnieniem w Konkursie Modelowy szyld. Wśród osób zgłaszających szyldy do konkursu oraz biorących udział w głosowaniu organizator wylosował 20 pakietów promocyjnych.

Organizatorem konkursu – za pośrednictwem Biura Toruńskiego Centrum Miasta, Wydziału Architektury i Budownictwa oraz Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków – jest Urząd Miasta Torunia.