fotqa

Artystyczny plac zabaw

Miasto Toruń wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców zespołu staromiejskiego ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji artystycznego placu zabaw, który powstanie w sąsiedztwie fontanny Cosmopolis.

Konkurs skierowany jest do szerokiego grona osób legitymujących się kwalifikacjami do opracowania takiej koncepcji, m.in. absolwentów Akademii i Wydziałów Sztuk Pięknych lub wydziałów plastycznych innych uczelni, architektów a także studentów IV i V roku w/w wydziałów.

Prace konkursowe należy składać w Biurze Toruńskiego Centrum Miasta, 87-100 Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 lub za pośrednictwem poczty do dnia 15 listopada 2015 r. Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w jego regulaminie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia Nr 280 z dnia 2 września br. w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji artystycznego placu zabaw oraz powołania Komisji Konkursowej.

Tworzenie nowych miejsc rekreacji, w tym placów zabaw, jest jednym z zadań Programu działań społeczno-gospodarczych dla zespołu staromiejskiego w Toruniu.