wystawa

Goście z Lejdy

Grupa mieszkańców partnerskiej Lejdy odwiedzi Toruń 21-24 października 2015 r. Weźmie m.in. udział w widowisku „Adam Freytag i jego czasy”.

Tradycyjnie co roku wiosną torunianie jadą do Lejdy, a jesienią Holendrzy składają nam rewizytę. Współpracą i organizacją wymiany zajmuje się Towarzystwo Miast Partnerskich Torunia z siedzibą w Dworze Mieszczańskim przy ul. Podmurnej.

Tym razem do Torunia przyjedzie 40-osobowa lejdejczyków. Będą wśród nich m.in. członkowie partnerskiego stowarzyszenia Stedenband Leiden-Toruń, chór młodzieżowy z dyrygentem, organizator pieszych wycieczek, fotograf, a także pielęgniarka specjalizująca się w opiece nad osobami chorymi na Parkinsona.

22 października z gośćmi spotka się zastępca prezydenta Torunia Zbigniew Rasielewski – o godz. 12.00 w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży.

W programie wizyty jest też m.in. zwiedzanie Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy”, zwiedzanie Torunia z przewodnikiem, wycieczka do Malborka i występ chóru młodzieżowego z Lejdy.

Natomiast w sobotę, 24 października goście wezmą udział w widowisku – historycznym pn. „Adam Freytag i jego czasy”. Odbędzie się ono w godz. 11.00-16.00, na placu Dominikańskim (goście z Lejdy ok.14.30-15.30). W programie imprezy są m.in., scenki rodzajowe z epoki, potyczki szermiercze z udziałem rekonstruktorów, strzelanie z łuku, ekspozycja sprzętu historycznego, a także „inspekcja murów miejskich i nakreślenie planów fortyfikacji” (wizytacja Zamku Krzyżackiego i przejście wzdłuż murów miejskich ulicami Mostową, Bulwarem Filadelfijskim i Strumykową). Warto dodać, że od 19 do 30 października na ogrodzeniu placu Dominikańskiego (od strony Zaułku Prosowego) eksponowana jest wystawa poświęcona postaci Adama Freytaga, przedstawiająca fragmenty jego dzieła „Architektura militaris…” z 1631 r.

Kontakty Torunia i Lejdy związane są głównie z wymianą kulturalną i turystyczną. Wizyty grup mieszkańców organizowane są przez Towarzystwo Miast Partnerskich Torunia i Stedenband Leiden – jego odpowiednik w Lejdzie. W zależności od składu grupy i jej zainteresowań organizowane są wizyty studyjne w toruńskich instytucjach i obiektach. Co roku mieszkańcy Lejdy przywożą do Torunia cebulki holenderskich tulipanów, które są wysadzane i kwitną na skwerach miejskich.

Postacią, która łączy oba miasta jest Adam Freitag – urodzony w Toruniu w 1608 r. inżynier wojskowy i znawca sztuki fortyfikacyjnej, autor dzieła „Architectura Militaris Nova et Aucta…”, wydanego w Lejdzie w 1631 roku, uważanego za najlepszy podręcznik fortyfikacji tzw. staroholenderskiej. Freitag uczył się w słynnym toruńskim Gimnazjum Akademickim, od 1625 roku – dzięki stypendium Rady Miejskiej Torunia – studiował na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Odrą, a od 1629 roku medycynę – w Lejdzie. W latach 1634-1636 wykładał w Toruniu matematykę i astronomię w Gimnazjum Akademickim i konsultował budowę nowych fortyfikacji bastionowych dla miasta. O zasługach Freitaga przypomina tablica pamiątkowa, odsłonięta podczas obchodów 15-lecia współpracy Torunia z Lejdą na kamienicy przy ul. Mostowej 34.

Rok 2013 był rokiem jubileuszowym i z okazji 25-lecia współpracy odbywały się różne wydarzenia poświęcone wzajemnym kontaktom miast. W kwietniu w Lejdzie, Toruń reprezentowali biegacze w biegu łączonym z Lejdy do ambasady Polskiej w Hadze. W październiku odbyła się z inicjatywy Towarzystwa Miast Partnerskich Torunia – „pomarańczowa parada” ulicami naszego miasta oraz konkursy tematyczne w szkołach toruńskich. W roku 2014 zrealizowana została kolejna wymiana mieszkańców, a w czerwcu 2015 grupa Torunian odwiedziła naszych partnerów.
Od lat I Liceum Ogólnokształcące realizuje projekt LEMUN w Lejdzie, polegający na symulacji obrad zgromadzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych, który organizowany jest przez Stedelijk Gimnasium Leiden.