mały

Rzemieślnik z tradycjami

Biuro Toruńskiego Centrum Miasta po raz trzeci przy współpracy Gazety Wyborczej organizuje konkurs na staromiejskiego przedsiębiorcę z tradycjami Mój ulubiony rzemieślnik starówki. Konkurs organizowany jest w celu wyróżnienia przedsiębiorców – usługodawców i rzemieślników, którzy prowadzą swe warsztaty i firmy na starym mieście od lat a często nawet od pokoleń. Przybliży on mieszkańcom sylwetki właścicieli tych firm, które działają w tej przestrzeni najdłużej i cieszą się największą sympatią i szacunkiem mieszkańców bądź stosunkowo młodych stażem lecz tworzących klimat miejsca i podnoszących jego atrakcyjność. Takich podmiotów na toruńskiej starówce jest wbrew pozorom bardzo dużo. Plebiscyt ma również pokazać, za co mieszkańcy cenią wskazanych przez siebie kandydatów: za ich solidność, niezawodność, rzetelność czy też sam fakt, że od lat można ich znaleźć w tym samym miejscu.

Najpopularniejsi rzemieślnicy wybierani będą w dwóch kategoriach:

  • I kategoria – Staromiejski rzemieślnik z tradycjami: rzemieślnicy prowadzący swe warsztaty od co najmniej 20 lat, często zrzeszeni w Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.
  • II kategoria – Zakład usługowy lub rzemieślniczy.

Zarówno w I jak i II kategorii oprócz typów organizatorów swoich kandydatów, spełniających określone dla kategorii warunki, zgłaszać mogą również mieszkańcy i czytelnicy, właściciele zakładów rzemieślniczych i usługowych za pośrednictwem specjalnych formularzy dostępnych na stronach internetowych organizatorów. Kandydatów do miana Ulubionego rzemieślnika starówki można zgłaszać do 19 listopada br. Propozycje rzemieślników/usługodawców wraz z opisem lokalizacji (adresu) prowadzonej działalności oraz danymi teleadresowymi zgłaszającego należy:

  1. przesłać pocztą elektroniczną na adres: tcm@um.torun.pl lub redakcja@torun.agora.pl lub
  2. złożyć osobiście w Biurze Toruńskiego Centrum Miasta, Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń, w godz. 08:00-16:00 lub siedzibie Redakcji Gazety Wyborczej w Toruniu, ul. Królowej Jadwigi 9, 87-100 Toruń, w godz. 8.00-16.00 lub
  3. wysłać pocztą na adres: Biuro Toruńskiego Centrum Miasta, Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń lub Redakcja Gazety Wyborczej w Toruniu, ul. Królowej Jadwigi 9, 87-100 Toruń, w formie papierowej z dopiskiem na kopercie „Konkurs Mój ulubiony rzemieślnik starówki”.

Po skompletowaniu listy kandydatów w poszczególnych kategoriach odbędzie się I tura głosowania. Po jej zakończeniu 5 rzemieślników z największą liczbą głosów w każdej z kategorii zakwalifikowanych zostanie do ostatniego etapu konkursu. Na łamach Gazety Wyborczej zaprezentowane zostaną sylwetki wszystkich 10 rzemieślników i zakładów usługowych. Zarówno w I jak i II etapie głosowanie odbywać się będzie poprzez formularz głosowania dostępny na stronie internetowej Gazety Wyborczej oraz za pośrednictwem kart do głosowania dostępnych w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia na ul. Wały gen. Sikorskiego 8, Grudziądzkiej 126 b, Poznańskiej 52 i Dziewulskiego 38 oraz w Biurze Toruńskiego Centrum Miasta na ul. Wały gen. Sikorskiego 8 i Redakcji Gazety Wyborczej w Toruniu na ul. Królowej Jadwigi 9.

REGULAMIN plebiscytu