DSC01215

Nowe miejsce wypoczynku

Teren zieleni miejskiej w sąsiedztwie ulic Przedzamcze i Wielkie Garbary zyskał nowe oblicze. Na zaniedbanym do tej pory fragmencie trawnika pojawiły się efektowne siedziska oraz dwie plansze do gry.

Drewniane krzesła z ceramicznymi wstawkami nawiązują stylistyką do gotyckiej zabudowy zamku krzyżackiego i niegdyś funkcjonującego w jego sąsiedztwie młyna. Natomiast gry: kółko i krzyżyk oraz młynek to popularne w średniowieczu gry plebejskie. Pomiędzy planszami i krzesłami ułożono ceglane ścieżki.

Wprowadzenie tych elementów małej architektury oraz uporządkowanie istniejącej zieleni nadało tej przestrzeni nową jakość. Stało się ono urokliwym miejscem wypoczynku dla mieszkańców i turystów.

Autorką i realizatorem koncepcji zagospodarowania tego terenu jest toruńska artystka Alicja Bogacka. Prace na Przedzamczu koordynowało Biuro Toruńskiego Centrum Miasta.