DSC_0773

Rada Społeczna ukonstytuowana

W dniu 7 grudnia 2015 roku odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Społecznej ds. rozwoju społeczno-gospodarczego zespołu staromiejskiego w Toruniu. Podczas spotkania Prezydent Miasta Torunia wręczył akty powołania 15 członkom Rady Społecznej, którzy zostali powołani Zarządzeniem Nr 363 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 4 listopada 2015 roku. Na Przewodniczącego Rady Prezydent Miasta Torunia powołał Pana Adam Jarosza. Zastępcą Przewodniczącego Rady została Pani Monika Gotlibowska, wybrana przez członków Rady, spośród jej grona.

Przypomnijmy, że Rada Społeczna ds. rozwoju społeczno-gospodarczego zespołu staromiejskiego w Toruniu została powołana Zarządzeniem Nr 245 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 29 lipca 2015 roku. Rada jest zespołem o charakterze konsultacyjno-doradczym, wspomagającym działanie Zespołu ds. opracowania założeń i kierunków zmian, sposobów ich wdrażania oraz koordynacji działań w tym zakresie, zmierzających do kompleksowego, sukcesywnego rozwoju zespołu staromiejskiego powołanego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia Nr 203 z dnia 4 lipca 2012 roku. Podstawowym działaniem Rady jest proponowanie działań mających na celu zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy zespołu staromiejskiego w Toruniu. Członkowie Rady pełnią swoją funkcję społecznie.