piernikarka

Toruń – „Hanza nad Wisłą”

Projekt współfinansowany był z Programu Operacyjnego  Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2014,  Działanie 6.4, którego celem było stworzenie konkurencyjnych i innowacyjnych produktów turystycznych o charakterze unikatowym i ponadregionalnym, przy jednoczesnym zachowaniu chłonności terenów turystycznych i ich pojemności turystycznej. Wsparcie przewidziano dla projektów o największym znaczeniu, w szczególności takich, które przyczynią się do wzrostu atrakcyjności kraju.

W ramach projektu „Toruń – Hanza nad Wisłą” zrealizowano wiele inwestycji na najważniejszych obiektach zabytkowych zespołu staromiejskiego, jak również wprowadzono nowe elementy małej architektury, które nawiązują do historii naszego miasta: m.in. przeprowadzono modernizację Ratusza Staromiejskiego, zagospodarowanie ul. Szerokiej jako przestrzeni publicznej, osi łączącej Stare i Nowe Miasto, modernizację kompleksu budynków Domu Eskenów oraz realizację prezentacji 3D średniowiecznego Torunia. Ponadto, przeprowadzono konserwację, rewitalizację i zagospodarowanie turystyczne Zamku Krzyżackiego, ustawiono na Rynku Nowomiejskim rzeźbę Przekupki z wagą, na ulicy Królowej Jadwigi rzeźbę Piernikarki. Dodatkowo, w ramach projektu powstała sieć multimedialnych paneli informacyjnych. Na Rynku Staromiejskim, w bezpośrednim otoczeniu Ratusza Staromiejskiego, stanęły nowe stoiska kwiatowe.

Celem tego projektu było wykreowanie nowej atrakcji turystycznej na bazie historii Torunia. Toruń jest jednym z najbardziej znanych w Europie polskich ośrodków turystyki kulturowej. Projekt realizowany był przede wszystkim z myślą o turystach a jego rezultaty mają na celu przybliżenie dawnych tradycji morskich Torunia i jego silnych związków z Hanzą.

Projekt koordynowało Biuro Toruńskiego Centrum Miasta, a realizowany był w partnerstwie z Ligą Polskich Miast i Miejsc UNESCO.

Jego wartość całkowita wyniosła 23 933 790 zł, zaś kwota dofinansowania 12 520 000 zł. Realizacja projektu zakończyła się w 2011 roku.

Projekt koordynowało Biuro Toruńskiego Centrum Miasta, a realizowany był w partnerstwie z Ligą Polskich Miast i Miejsc UNESCO. Jego wartość całkowita wyniosła 23 933 790 zł, zaś kwota dofinansowania 12 520 000 zł.

Realizacja projektu zakończyła się z końcem 2011 roku.