tafle

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ulicy Szerokiej i Królowej Jadwigi w Toruniu”

Projekt realizowany był w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji. Zadania zrealizowane w ramach niego obejmowały:

  • wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni i chodników,
  • wymianę systemu odwodnienia, zabezpieczenia ścian budynków przed integracją wody opadowej,
  • wymianę oświetlenia ulicznego,
  • zamontowanie na ulicy Królowej Jadwigi torów, które mają upamiętniać przebieg linii tramwajowej tym traktem,
  • odnowienie konstrukcji zegara i zamontowania go w miejscu poprzedniej jego lokalizacji,
  • montaż nowych stojaków rowerowych i koszy na śmieci,
  • wykonanie elementów ekspozycyjnych u zbiegu ulicy Szerokiej i Szczytnej oraz Szerokiej i Mostowej.

Biuro Toruńskiego Centrum Miasta było partnerem projektu odpowiedzialnym za realizację zadań z zakresu małej architektury. Projekt został zakończony w 2009 roku.