OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„Zielony Pomost”

W ramach realizacji projektu:

  • opracowano projekt, przeprowadzono budowę i oznakowanie Tarasu Widokowego na Kępie Bazarowej wraz z sezonowym zapleczem w postaci małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, plac zabaw) oraz miejscem cumowniczych dla jednostek pływających;
  • przeprowadzono budowę drewnianej platformy widokowej na Bulwarze Filadelfijskim na wysokości wylotu ulicy Mostowej jako elementu zagospodarowania tej przestrzeni wraz z iluminacją przebiegu starego XIV-wiecznego mostu przez Wisłę;
  • wykonano informatyczny, trójwymiarowy model Zespołu Staromiejskiego wraz z otuliną, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru chronionego Kępy Bazarowej – http://www.3d.torun.pl/imap/;

BTCM było koordynatorem projektu. Gmina otrzymała na realizację projektu środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 z zakresu działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych. Projekt zakończył się w roku 2013.