inicjatywy młodzieżowe

W dniu 29 maja br., Prezydent Miasta Torunia podpisał porozumienie z nieformalną grupą młodzieży o nazwie „Toruńskie Anioły UNESCO”, na drodze którego udzielił grupie młodzieżowej przedstawicielstwa prawnego i wsparcia Gminy, przyjmując status Organizacji Wspierającej dla realizacji projektu, który powstał w ramach inicjatywy młodzieżowej pod nazwą : „Anioły UNESCO – Światowe Dziedzictwo Torunia”.

W dniu 1 czerwca br., projekt został złożony w siedzibie Narodowej Agencji Programu „Młodzież w Działaniu”, celem dofinansowania inicjatywy młodzieżowej z Programu „Młodzież w Działaniu”, Akcja 1 – „Młodzież dla Europy” – 1.2. – „Inicjatywy Młodzieżowe”.

W skład grupy nieformalnej realizującej projekt weszli absolwenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, którzy zgodnie z wytycznymi programu nie ukończyli 30 roku życia, studenci różnych wydziałów UMK, uczestnicy programu ERRAZMUS oraz uczniowie I LO w Toruniu, którzy ukończyli 18 lat. Łącznie 10 osób.
W związku z otrzymaniem dofinansowania w wysokości 5745 Euro, projekt był realizowany od 1 września br. do 15 lutego 2010 r.

BTCM prowadził merytoryczny nadzór nad poprawną realizacją projektu. W ramach projektu młodzież przeprowadziła następujące akcje i imprezy w obszarze TCM:

  • biegi turystyczne „Toruńska Starówka” i „Naturalne Dziedzictwo Grodu Kopernika”,
  • ognisko na Zamku Dybowskim,
  • wystawę fotograficzną „W cieniu gotyckich podwórek”,
  • wystawę plastyczną „Światowe Dziedzictwo UNESCO pod skrzydłami toruńskiego anioła”,
  • zajęcia z Amnesty International „Światowe Dziedzictwo i kultura pokoju,
  • imprezę plastyczną „Toruń-miasto Kopernika”, które posłuży opracowaniu komiksu pn. „Przygody małego Kopernika”.

Uczestnicy projektu przeprowadzili wyjazdy szkoleniowo-informacyjne do Krakowa, Wrocławia i Zamościa, a także przygotowali materiały i stronę internetową. Przetłumaczyli wniosek aplikacyjny o środki z UNESCO, wydali materiały promocyjne związane z projektem oraz komiks „Przygody małego Kopernika”.