kampania czystości „Toruń jak sie patrzy”

BTCM było pomysłodawcą przeprowadzenia na terenie miasta Torunia dużej kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej porządku i czystości w przestrzeni publicznej. Kampania promowała pożądane działania w dwóch niezmiernie ważnych dla mieszkańców sprawach: sprzątania po czworonogach oraz problemu mnożących się nieczystości i szkód powodowanych przez gołębie. BTCM zaproponowało ogłoszenie konkursu na scenariusz, harmonogram i kosztorys kampanii edukacyjno-informacyjnej, która powinna doprowadzić do wypracowania dobrych nawyków wśród osób dokarmiających gołębie i właścicieli psów.

Kampania skierowana została do mieszkańców, którzy zwierząt nie mają lub po nich sprzątają i miała na celu uświadomienie im, że mają prawo do życia w czystej, wolnej od zagrożenia chorobami odzwierzęcymi przestrzeni wspólnej, właścicieli psów, mieszkańców dokarmiających gołębie, turystów oraz przedstawicieli mediów. Celem kampanii było obudzenie aktywności społecznej i zachęcenie do reagowania na działania osób dokarmiających gołębie oraz niesprzątających po swych pupilach. W kampanii agencja ją przygotowująca posłużyła się wieloma nowatorskimi narzędziami: happeningiem, kampanią reklamową outdoorową oraz stroną internetową, a sama kampania została uznana przez specjalistów branży reklamowej za nowatorską i wyjątkowo interesującą.