Toruń w Nowej Hanzie

W 1998 roku, podczas 19 Międzynarodowego Zjazdu Nowej Hanzy w Visby w Szwecji, Toruń stał się członkiem Związku Miast Nowej Hanzy. W ten sposób Toruń kontynuuje tradycje związane z przynależnością do tego największego i najważniejszego związku kupieckiego średniowiecznej Europy.

Obecnie związek hanzeatycki zrzesza 240 miast, w tym 23 miasta polskie. W latach 2004-2006 Toruń pełnił rolę krajowego koordynatora Związku.

Co roku miasta hanzeatyckie spotykają się na Zjeździe Miast Nowej Hanzy. Każdy z tych zjazdów połączony jest z imprezą targową utrzymaną w charakterze średniowiecznego jarmarku. Na stoiskach promocyjnych miasta uczestniczące w zjeździe prezentują informacje z dziedzin: turystyka, kultura, gospodarka. Odbywają się również pokazy zwyczajów i obrzędów średniowiecznych, a grupy artystyczne w strojach historycznych towarzyszące delegacjom prezentują scenki rodzajowe z życia codziennego hanzeatyckich kantorów. Prezentowane jest rzemiosło artystyczne, wyroby rękodzielnicze, przygotowywane i serwowane odwiedzającym są także regionalne potrawy. Związek Nowej Hanzy oraz jego zjazdy są idealnym polem wymiany doświadczeń i współpracy gospodarczej, kulturalnej, turystycznej i naukowej. Udział w tego rodzaju przedsięwzięciach stwarza doskonałą możliwość promocji Torunia na imprezie o ugruntowanej renomie i międzynarodowym zasięgu.

W 2015 r. 35. Międzynarodowy Zjazd Miast Nowej Hanzy odbędzie się w dniach 4-7 czerwca br. w estońskim Viljandi. Koordynatorem toruńskiego stoiska jest Biuro Toruńskiego Centrum Miasta.