zmiany na Kopernika

Zmiany w ruchu drogowym na ul. Kopernika

W poniedziałek, 16 maja ruszają roboty  związane z wykonaniem ciepłociągu i przyłączy do posesji Żeglarska 18,22 i Kopernika 6 oraz remontem elewacji przy ul. Kopernika 6.

W związku z tym ulica Kopernika zostanie zamknięta dla pojazdów od strony ul. Żeglarskiej. Możliwe będzie przejście pieszych.

Ruch odbywać się będzie ulicą Kopernika od placu Rapackiego z nakazem skrętu w prawo ul. Żeglarską i dalej w lewo w Św. Jana.

Na końcu ul. Św. Jana przy skrzyżowaniu z ul. Łazienną pod znakiem C-2 nakazu jazdy w prawo zostanie umieszczona tabliczka z napisem, że nie dotyczy dojeżdżających do posesji przy ul. Łaziennej.

Tym samym dojazd do ul. Łaziennej zapewniony będzie od ul. Św. Jana – zasłonięty zostanie znak B-2 zakaz wjazdu.

Na odcinku ul. Żeglarskiej pomiędzy ul. Kopernika a Św. Jana nastąpi zmiana dotycząca wprowadzenia ruchu dwukierunkowego z pierwszeństwem dla wjeżdżających na ten odcinek od ul. Kopernika oznaczony znakami B-31 i D-5.

Zmiany w ruchu będą obowiązywały  do 10 czerwca.