aga_fota

Umowy na kolejne podwórka podpisane

Kolejne 3 podwórka na starówce ponownie mają szanse stać się urokliwymi miejscami służącymi integracji mieszkańców i rekreacji.

W II naborze w programie „Moje Podwórko” wnioski złożyły wspólnoty mieszkaniowe: Królowej Jadwigi 20, Piastowska 9 i Apartamenty Książęce Poniatowskiego 3. Otrzymają one łącznie 24,5 tys. zł (50% kosztów planowanych prac), które przeznaczą m.in. na dokonanie nasadzeń zieleni na podwórkach, ustawienie ławek oraz montaż stojaków rowerowych. Wspólnota Mieszkaniowa Apartamenty Książęce zamierza przeprowadzić kompleksowy remont podwórka obejmujący wymianę nawierzchni, wprowadzenie zieleni, urządzeń rekreacyjnych, wybudowanie śmietnika oraz wózkowni.