14

Podsumowanie sezonu turystycznego na starówce

Biuro Toruńskiego Centrum Miasta zaprasza użytkowników zespołu staromiejskiego na spotkanie podsumowujące kończący się sezon turystyczny. Spotkanie odbędzie się w Dworze Artusa (Rynek Staromiejski 6) w czwartek, 3 listopada o godz. 9.00 (rejestracja od 8.30).
Podczas spotkania zaprezentowane zostaną zmiany w prawie miejscowym dotyczące wyłączenia Rynku Staromiejskiego oraz ulic: Różana, Szeroka i Królowej Jadwigi z kategorii dróg publicznych.
Odrębną częścią spotkania będzie praca w grupach warsztatowych (godz. 10.15-12.00). Uczestnicy będą dyskutować nad różnymi aspektami funkcjonowania we wspólnej, wyjątkowej przestrzeni, jaką jest zespół staromiejski w Toruniu.
Spotkanie ma charakter otwarty, a w szczególny sposób adresowane jest do mieszkańców zespołu staromiejskiego oraz właścicieli i zarządców kamienic, przedsiębiorców, przewodników turystycznych i organizacji pozarządowych działających w obszarze starówki.

agenda_3_11