dsc01557

Sezonowe ogródki i stoiska handlowe na drogach wewnętrznych

Od 1 stycznia 2017 r. zmienią się zasady udostępnienia terenów na drogach wewnętrznych w Zespole Staromiejskim tj. na ulicach: Rynek Staromiejski, Różana, Szeroka i Królowej Jadwigi. W załącznikach zamieszczono informację na temat procedury udostępniania gruntów na w/w ulicach pod lokalizację sezonowego ogródka gastronomicznego oraz stoiska handlowego z pamiątkami.

karta_ogrodek

wniosek_ogrodek

wniosek_ogrodek

wniosek_stoisko

wniosek_stoisko

karta_stoisko_handlowe

szeroka

krolowej-jadwigi

rozana

rynek-staromiejski