Akcja „Bezpieczne Miasto”

Od lat Biuro Toruńskiego Centrum Miasta współpracuje ze Straż Miejską przy trwającej w miesiącach maj-październik akcji „Bezpieczne miasto”. W 2014 roku na jej potrzeby Biuro zakupiło sprzęt ratowniczy: defibrylator i torbę R1 oraz 2 rowery, umożliwiające uruchomienie ratowniczego patrolu rowerowego, który w sezonie turystycznym, tj. w miesiącach czerwiec-wrzesień operował w zespole staromiejskim.

Również z inicjatywy BTCM uruchomiono sezonowy posterunek Straży Miejskiej na Rynku Staromiejskim, w którym w miesiącach czerwiec-wrzesień dyżuruje strażnik miejski posługujący się językiem angielskim. Oprócz pomocy w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu, porządkowi czy zdrowiu i życiu, udziela praktycznych informacji turystom odwiedzającym Toruń oraz udostępnia materiały informacyjne: przewodniki, mapy, ulotki etc. Od sezonu turystycznego 2015 w sezonowym posterunku każdy chętny może sprawdzić poziom alkoholu w wydychanym przez siebie powietrzu. Alkomat zakupiło Biuro Toruńskiego Centrum Miasta.

Akcję „Bezpieczne miasto” 2014 podsumowano podczas eventu zorganizowanego w dniu 27 września 2014 roku w przestrzeni Rynku Staromiejskiego przy udziale Komendy Miejskiej Policji, Straży Miejskiej oraz  Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Impreza adresowana była do dzieci, mieszkańców miasta i turystów. Poza możliwością obejrzenia wozów służbowych i ratowniczych, podczas eventu organizowane były gry i konkursy z nagrodami dla dzieci oraz rozdawano odblaskowe gadżety.