Obszar działania Toruńskiego Centrum Miasta obejmuje Zespół Staromiejski oraz Bulwar Filadelfijski i Kępę Bazarową na przestrzeni pomiędzy mostem kolejowym i drogowym wraz z terenem wokół ruin Zamku Dybowskiego na prawym brzegu Wisły. Łącznie jest to prawie 2,4 km2 powierzchni, z czego ok. 55 ha stanowi obszar ścisłej Starówki wpisanej na listę światowego dziedzictwa kulturalnego UNESCO. Zamieszkuje go ok. 7 tys. mieszkańców (dane na styczeń 2015 r.). W obszarze TCM działalność prowadzi ponad 2 tys. podmiotów gospodarczych.

 

W obrębie Starego Miasta znajduje się 1289 budynków, z czego nieco ponad 20 to budynki w 100% gminne. Ponadto gmina dysponuje w tym obszarze ok. 100 lokalami użytkowymi, z których wszystkie są wynajęte.

 

 

robocze_04