Do zadań Biura Toruńskiego Centrum Miasta należy:

 

  • integracja i aktywizacja mieszkańców obszaru TCM (tożsamość miejsca – święta toruńskich ulic);
  • wzrost konkurencyjności i pobudzenie gospodarcze obszaru TCM, inspirowanie nowych form działalności gospodarczej;
  • identyfikowanie problemów rewitalizacyjnych oraz koordynowanie i wspieranie w tym zakresie projektów rewitalizacyjnych, także tych których powodzenie uzależnione jest od współpracy z partnerami zewnętrznymi (partnerstwo publiczno-prawne);
  • public relations (PR) i promocja TCM;
  • obsługa udziału Torunia w Związku Miast Nowej Hanzy;
  • współpraca z europejskimi organizacjami i instytucjami zajmującymi się problematyką Town Centre Management;
  • udział w zjazdach, spotkaniach i konferencjach związanych tematycznie z obszarami staromiejskimi;
  • dbałość o estetykę i wizerunek obszaru TCM (ład przestrzenny, scenografia miasta);
  • koordynowanie i współpraca z jednostkami organizacyjnymi urzędu w ramach zarządzania obszarem TCM;
  • podnoszenie standardów bezpieczeństwa i porządku w obszarze TCM, dostosowanie układu komunikacyjnego na obszarze TCM do specyfiki tej części miasta;