Program działań społeczno-gospodarczych dla zespołu staromiejskiego w Toruniu -program_2015

Przewodnik organizacji działań w zespole staromiejskim – przewodnik.

Formularz wniosku o wydanie opinii dotyczącej organizacji działań w zespole staromiejskim – formularz_wniosku

Program Moje Podwórko – zarządzenie Nr 303 PMT program

Procedura udostępnienia terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego w Toruniu:  ul. Rynek Staromiejski, ul. Różana, ul. Szeroka, ul. Królowej Jadwigi na organizację wydarzeń plenerowych karta_imprezy i wniosek_imprezy

Procedura udostępnienia terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego w Toruniu:  ul. Rynek Staromiejski, ul. Różana, ul. Szeroka, ul. Królowej Jadwigi w celu zorganizowania ogródka letniego/zimowego karta_ogrodek i wniosek_ogrodek

Procedura udostępnienia terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego w Toruniu:  ul. Rynek Staromiejski, ul. Różana, ul. Szeroka, ul. Królowej Jadwigi w celu umieszczania szyldów, reklam, wolnostojących nośników reklamowych karta_reklamy i wniosek_umowa_reklama

Procedura udostępnienia terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego w Toruniu:  ul. Rynek Staromiejski, ul. Różana, ul. Szeroka, ul. Królowej Jadwigi w celu zorganizowania stoisk handlowych z pamiątkami karta_stoisko_handlowe i wniosek_stoisko

Mapy do wniosków dot. udostępniania terenu na drogach wewnętrznych:

szeroka
krolowej-jadwigi
rozana
rynek-staromiejski